Post Social | Referanser og caser
5786
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5786,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Vi blir ikke bedre enn hva vi leverer

For oss er resultater for våre kunder det eneste som betyr noe. Vi blir målt på din suksess.

Et lite utvalg av våre kunder:

Her kan du lese om noen av våre kunder sine erfaringer:

Vi i Arva (tidl. Troms Kraft Nett og Nordlandsnett) har benyttet Post Social i vår rekruttering etter Controller. Vi vil anbefale dem på det sterkeste. Vi fikk i løpet av kort tid på plass en film og en målrettet annonsering på Facebook og LinkedIn, mot de grupper som hadde riktig fagkombinasjon og riktig erfaring til å kunne bekle rollen som Controller i Arva.

 

Etter 14 dager med annonsering hadde vi mange gode kandidater som tok kontakt, samt søkte stillingen. Vi fikk ett luksusproblem med å velge riktig kandidat. Flere av kandidatene fortalte at de ble trigget av filmen og at de ikke var i jobbsøkermodus. Med andre ord, vi nådde ut til kandidater som vi ikke ville fått inn ved «vanlig» annonsering. Vi brukte fra annonsering til ansettelse litt under en måned. En effektiv og helt korrekt prosess fra vår side.

 

Vi anbefaler dermed å bruke Post Social sitt team når du skal rekruttere etter personell, du får blant annet tak i dem som ikke er aktive jobbsøkere.

 

Juni Skoglund – CFO

Olav Thon Gruppen/Thon Hotels inngikk et samarbeid med Post Social våren/sommeren 2021 for å få hjelp med oppbemanningen på hotellene våre etter covid-19 pandemien. Vi ønsket å gjennomføre en landsdekkende kampanje via sosiale medier for å nå ut til så mange potensielle kandidater som mulig. Helt fra første kontakt med Post Social opplevde vi en stor vilje og engasjement til å få til en god og treffende kampanje. Vi fikk tett oppfølging gjennom hele planleggingsprosessen, samt all nødvendig informasjon underveis. Når vi lanserte kampanjen ble vi fulgt opp jevnlig med statusoppdateringer og statistikker. 

 

Vi er alt i alt veldig godt fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Post Social. De har vært svært tilgjengelige og serviceinnstilte hele veien. Vi kan varmt anbefale Post Social til andre bedrifter som ønsker å rekruttere gjennom sosiale medier. 

 

Ingrid Kåsine Turøy, HR-konsulent 

SSG er opptatt av modernisering og å få vise seg som en attraktiv, moderne og fremtidsrettet arbeidsplass for dyktige arbeidstakere. Vi er vel viten om at de beste kandidatene ofte ikke aktivt leter etter ledige stillinger samt at arbeidsmarkedet er i endring. For best mulig å kunne utnytte kraften i sosiale og digitale medier i rekrutteringsprosessen, har vi benyttet oss av Post Social og vi er veldig fornøyd med hele prosessen. Sist kampanje var et større prosjekt hvor vi søkte tømrere og skadeteknikere gjennom flere medier over hele landet. Ved hjelp av Post Social sine løsninger, og kunnskap om hvordan å bruke mediene i rekrutteringssammenheng, har vi oppnådd svært god synlighet blant riktige profiler / kandidater. En synlighet som også er i samsvar med deres garantier. Dette resulterte i at vi oppnådde et felles mål, som var et godt tilfang av kvalifiserte kandidater til mange av våre avdelinger.

 

Post Social sto også for en videoproduksjon. En produksjon vi bet oss merke til at egne medarbeidere også ble stolt over. I tillegg var vi imponert over Lead Ad løsningen og hvor lett det jevnlig var så sende over nye potensielle kandidater til riktige avdelinger. Vi har fått god oppfølging av Post Social gjennom hele kampanjeperioden og vi har satt pris på hvor enkel de har gjort hele prosessen for oss. Vi kan trygt anbefale deres tjenester.  Vi kan også nevne at vi tidligere har prøvd en annen aktør for den samme målsettingen, men ikke opplev i nærheten av like gode resultater.

 

Jeanette Lundestad, HR direktør

Dette har vært et veldig spennende prosjekt fra vår side. Hele prosessen med Post Social Norge AS har vært smidig, og krevd forholdsvis lite ressursbruk fra vår side – en erfaring vi sjelden gjør i samarbeid med eksterne. Oppdraget var komplekst, da vi ønsket å nå en bred målgruppe, likevel kan vi konstatere at vår kampanje hadde svært god effekt – noe vi fortsatt merker ringvirkningene av 

 

Mette Ditlevsen Essebo, leder for kommunikasjon 

Betonmast har hatt gleden av å samarbeide med Post Social på flere kampanjer. Som et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingskonsern, ønsker vi å tiltrekke oss ambisiøse personer med rett innstilling og som ønsker å jobbe ute på prosjekt.

 

Vår siste kampanje var en Employer Branding kampanje rettet mot byggingeniør-studenter. Det ble produsert en video med gode tips og råd om hvordan studentene kunne lande drømmejobben i Betonmast. Kampanjen ble etter anbefaling fra Post Social publisert på Facebook, SnapChat og Google Ads. Noen dager før annonseperioden utløp, hadde vi fylt alle tidspunkter for intervjuer og nådd målet vårt med å tiltrekke oss aktuelle kandidater til sommerjobb 2022. Vi takker for et svært godt samarbeid så langt!

 

Neda Beyzavi – Senior kommunikasjonsrådgiver

Diakonhjemmet Sykehus utlyser ofte spesialiserte stillinger primært innen helsesektoren, hvor det er stor konkurranse om den kvalifiserte arbeidskraften. Vi bruker jevnlig Post Social for å kunne hevde oss i konkurransen om de beste kandidatene og er godt fornøyd med resultatene.

 

I tillegg opplever vi å møte rådgivere som forstår virksomhetens behov, som handler raskt og som alltid er tilgjengelige – både pr. e-post og telefon. Vårt inntrykk er at kombinasjonen av deres kompetanse innen rekruttering og sosiale medier, gode målrettede annonser, samt at rådgiverne er tett på og følger opp kampanjene, er noen av suksesskriteriene bak deres gode leveranse.

 

Stine Kvalen Andersen, Rekrutteringsansvarlig

Dette var en helt ny og positiv opplevelse for oss. Ved hjelp av Post Social sin løsning med «Lead Ad», kom vi i kontakt med søkere som med stor sannsynlighet ellers ikke ville ha blitt gjort kjent med vårt behov.

 

Med Post Social fikk vi presentert stillingene våre direkte til målgruppen og det med minimal bruk av ressurser og kostnader fra vår side.

 

Det har vært interessant å lese resultatene av kampanjene våre. Hele prosessen fra A – Å har rett og slett vært lærerik! Vi ser at vi nå øker sannsynligheten betraktelig – i forhold til tradisjonelle metoder – for å få løst selv de mest krevende utlysningene.

 

Cathrine Waaler Halstensen – Personalsjef

Det er en utfordring å finne faglærte mekanikere til våre 42 Scania-verksteder over hele landet. Vi har opplevd PostSocial som en svært engasjert samarbeidsparter i arbeidet med å synliggjøre ledige stillinger, ikke minst når det gjelder rekruttering av Scania-mekanikere –  det er ingen tvil om at vi har felles mål!  

 

Første steg på veien er å gjøre Scania og våre ledige stillinger synlig for riktig målgruppe. Med Post Socials hjelp og gode kompetanse når det gjelder å treffe brukeren av sosiale medier, eks. i forbindelse med Facebook-kampanjer, har vi fått en formidabel økning i visninger av våre stillingsannonser. Vi opplever også både flere og bedre kvalitet på søkerne en tidligere – HR direktør Norsk Scania

 

Trude Brøndelsbo, HR direktør  

Frelsesarmeens rusomsorg Gatehospitalet Bergen har benyttet tjenesten i Post Social AS i forbindelse med rekruttering av helsepersonell. Kampanjen varte i 14 dager med direkte link til annonse.

 

Prosjektleder i Post Social AS var veldig lydhør for vårt behov, og vi hadde et godt samarbeid gjennom hele prosessen. Vi er godt fornøyd med samarbeidet og måten vi ble møtt av prosjektleder. Det er tydelig at Post Social AS har gode verktøy for å nå ut til de aktuelle målgruppene.  Vi fikk inn mange gode søkere som vi ellers tror vi ikke hadde nådd. Etter søknadsfristen utløp, fikk vi en oversikt over resultatet på alle treff på de ulike medieplattformene. Vi anbefaler andre å benytte seg av Post Social AS for å nå ut til den rette målgruppen for deres tiltak. 😊

 

Marianne Ørpetveit, Daglig leder av Gatehospitalet Bergen

Vi ønsket å fornye oss på hvordan vi tiltrekker oss kandidater til ledige stillinger i Hertz og valgte bort de tradisjonelle kanalene for annonsering av ledige stillinger. For å treffe de rette kandidatene ba vi om bistand fra Post Social, de hjalp oss å definere målgruppen innenfor de geografiske områdene hvor vi hadde behov for sommervikarer.

 

Vi har ved to anledninger annonsert via Snapchat og Facebook og begge gangene ga det oss mange gode kandidater som ønsket å kombinere studier og sommerferie med jobb hos oss i Hertz. I tillegg ser vi at dette også gir oss god markedsføringsverdi samtidig som vi treffer rett målgruppe. Vi har opplevd et godt samarbeid med Post Social og vil også benytte dem ved neste anledning.

 

Elisabeth Gjerdingen, HR-direktør 

Vi har benyttet Post Social ved en rekke anledninger og er veldig godt fornøyd med resultatet. Vi har tidligere hatt utfordringer med å nå ut til riktige kandidater, spesielt for vekter- og verditransportørstillinger på et effektivt sett.

 

Vi er spesielt imponert over Lead Ad løsningen de lager på for eksempel Facebook og Instagram. Den har både forenklet måten kandidater kan melde sin interesse for våre stillinger på og fører til at vi får kommet i dialog på et sett vi aldri før har fått. Vi sparer spesielt tid ved at vi får evaluert kandidater med en kort samtale før de i hele tatt kommer inn til intervju. Vi opplever at Post Social gjør et vanskelig tema enkelt, og det krever lite av oss for å få iverksatt den omfattende oppgaven Post Social gjør for oss før, under og etter kampanjeperioden.

 

Vidar Lian, Driftsleder

Vi rekrutterer innen et bredt spekter av kompetanseområder og i Desember 2017 innledet vi et samarbeid med Post Social hvor målet var å oppnå bedre treffsikkerhet i vårt søk etter de beste kandidatene. PS har bidratt godt til dette ved raskt å sette seg inn i vår organisasjon og i våre tjenester,  og har gjennom god oppfølging og profesjonalitet, vist god evne til å bistå oss i utforming- og målrettet publisering av gode kampanjer med tydelig budskap til mennesker som kan være aktuelle for å jobbe hos oss. PS er flinke til å omgjøre våre kravspesifikasjoner til målrettede søk og deres spisskompetanse på sosiale medier i kombinasjon med sterk kjennskap til rekrutteringsprosesser representerer således en viktig hjelp i vårt rekrutteringsarbeid.

 

Erik A. Kristoffersen, HR-konsulent

Nord-Odal kommune har brukt Post Social ved utlysning av sentrale stillinger i kommunen. Jeg er fornøyd med det gode samarbeidet vi hadde med dem i forbindelse med annonseringen i sosiale medier.  Vi fikk mange og gode treff på våre utlysninger noe som ført til mange gode søkere. Jeg takker for et godt samarbeid knyttet til disse utlysningene.

 

Trine J. Hansen, ass.rådmann

Vi har brukt Post Social ved flere anledninger og merker at vi treffer de kandidatene som ikke nødvendigvis er i søken etter ny jobb, men som blir interessert når de ser at ASKO søker talenter. Vår nye økonomi og personalsjef er et bevis på det😊

 

Tom Wilhelm Midthun, Rekruttering og Opplæring

Samarbeidet med Post Social har resultert i mange flere kvalifiserte søkere med riktig profil til Lekter’n. Kampanjen på Facebook og Instagram ga stor spredning og oppmerksomhet blant riktig målgruppe og vi er nå i havn med sommerbemanningen tidligere enn noen sinne. Det er stor konkurranse om og nå dyktige ansatte relatert til servering og vi kan absolutt anbefale et samarbeide med Post Social for bistand med rekruttering via sosiale medier

 

Nanny Nilson, HR koordinator

Vi i Stiftelsen Fossumkollektivet har benyttet oss av Post Social ved flere utlysninger. Resultatet er at vi har truffet ønsket målgruppe som har resultert i søkere med etterspurt kompetanse. Post Social er serviceinnstilte og fleksible.

 

Line Holm, Personalkonsulenk

Som et supplement til tradisjonelle stillingsannonser bruker vi sosiale medier for å komme i kontakt med flere aktuelle kandidater. Til dette bruker vi Post Social og vi er meget fornøyd med både rådgivningen i forkant og resultatene

 

Christian Westermark, Daglig Leder

Vi har hatt god uttelling av å benytte Post Social på rekruttering. Vi fikk en rådgiver som innga tillitt, gjorde et godt forarbeid og som fulgte oss opp på en god måte mens annonsene lå ute. Kampanjen traff bra og vi fikk et godt utvalg med kandidater for intervjuer. 

 

Jon Jevne, HR-sjef

Vi rekrutterer innen et bredt spekter innenfor anleggsbransjen. Vi er stadig i utvikling og har behov for de beste hodene i bransjen. Vi har benyttet Post Social ved annonsering ved flere tilfeller og har opplevd en god respons på de utlyste stillingene. Vi opplever samarbeidet med Post Social som velfungerende og planlegging av kampanje, gjennomføring og oppfølging underveis har fungert bra.

 

Sigbjørn Rød, Ressurs /HR / IT-sjef

Klikk på bildet for å lese mer om noen av våre oppdrag og deres resultater

Hva trenger du bistand med?

Hvis det er noe du lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi er klare til å bistå!

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram